YAYBİR Kimdir?

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği – YAYBİR, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; eser veya hak sahiplerinden sözleşmeyle devraldıkları mali hakları kullanarak ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş bir meslek birliğidir.

İlim ve edebiyat eserleri yayıncılarına meslek birliği kurma hakkı veren yasa değişikliğinden sonra 27.04.2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanarak çalışmalarına başlayan YAYBİR’in kültür, eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren 330 üyesi bulunmaktadır.

YAYBİR’in yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu’dur.

Ne Yapar?

YAYBİR, telif haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesinin yanı sıra; mevzuat ve uygulamanın iyileştirilmesi, yasa uygulayıcılarının eğitimi ve telif hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrultusunda ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaktadır.

YAYBİR, uluslararası düzeyde hak ihlallerinin önlenmesi ve üyelerinin haklarının takibi amacıyla yurt dışındaki telif hakları kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır ve Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu – IFRRO üyesidir.

Başlıca Faaliyet Alanlarımız 

 • Korsanla Mücadele
  • Üye yayınevlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan haklarının takibi ve idaresi
  • Toplu Hak Yönetimi ve Toplu lisanslama
  • Telif hakları mevzuatı ve uygulamalarının iyileştirilmesi
  • Yayıncılıkta Dijital Gelişmeler
  • Üye yayınevlerine yayıncılık konusunda bilgi ve belge desteği sağlanması